ត្រូវការកម្លាំងចិត្ត (Official Trailer)

2 Views
Published
ពេលអូនលំបាក អូនចង់និយាយប្រាប់បង ត្រូវការកម្លាំងចិត្ត ព្រោះបងជាប្តីអូន

ភាពយន្តជីវិត #ត្រូវការកម្លាំងចិត្ត ចាក់បញ្ចាំងថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៤ នេះហើយ​
តាមកញ្ចាក់ទូរទស្សន៍បាយ័ន ម៉ោង ៨:00 នាទី​យប់
និងតាម Channel Facebook & Youtube Sastra Film ម៉ោង ៨:00 នាទី​យប់
Category
फिल्मों
Be the first to comment