చారిత్రక పోఖ్రాన్ ప్రాంతం వార్తల్లో ఎందుకు నిలిచింది? | Daily Current Affairs Telugu | Praveen Sir

1 Views
Published
Daily Current Affairs in Telugu Useful For APPSC, TSPSC & UPSC; SI, PC, TET, DSC, GURUKUL, RRB, SSC, BANKING & ALL EXAMS.

ప్రతిరోజూ తెలుగులో కరెంట్ అఫైర్స్ పై అద్భుతమైన విశ్లేషణ
PRAVEEN SIR CURRENT AFFAIRS 2020

LIKE | COMMENT | SHARE | SUBSCRIBE

The Khadi and Village Industries Commission (KVIC) launched its flagship “Kumhar Sashaktikaran Yojana” in Rajasthan’s Pokhran.
West Bengal Liquor Home Delivery.
hetero drug for covid: Coronavirus Injection
Central Govt Announces Serological Survey In New Delhi To Redraw COVID Strategy.
Finance ministry paves way for individual contributions to NDRF.
Government likely to form All India Medical Service Cadre (IMS).
Domestic cricket Rajinder Goel passes away.
Iraqi football legend Ahmad Radhi dies after battling-COVID.
Tallest Hanuman statue in the US installed in Delaware Shipped from Telangana.

*CURRENT AFFAIRS PLAY LIST LINK:
https://www.youtube.com/watch?v=ibzSVOXaZ-I&list=PLYBH3ftUv0Jg6YWtpvEN8DxUR6EHTAorE

*INDIAN HISTORY PLAY LIST LINK:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYBH3ftUv0Jj8iVq_OkD19Na0hEF-9osC

*INDIAN POLITY PLAY LIST LINK:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYBH3ftUv0JgvcXvyBFID9F9GqqYMSEAu

*AP HISTORY PLAY LIST:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYBH3ftUv0Jh32VKpfJ9xkO2cJe8A-ueK

*COMPUTER BASICS PLAY LIST:
https://www.youtube.com/watch?v=Yp82vZzhHbk&list=PLYBH3ftUv0JjNBUQAkJPjU3-hiGqtSvsV

*ENGLISH GRAMMAR PLAY LIST:
https://www.youtube.com/watch?v=PC20VTIbFC4&list=PLYBH3ftUv0JjXyT6jUYd6rLZJAuGMNXSM

*ARITHMETIC & REASONING PLAY LIST LINK:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLYBH3ftUv0JjqtyhP6GYHS2beRKC09Oif

Hindu Paper Analysis in Telugu
Daily Current Affairs in Telugu
22-06-2020 Current Affairs in telugu
22 JUNE 2020 Current Affairs in telugu
Telugu Current Affairs 22 JUNE 2020
JUNE 22 Current Affairs
current affairs 22 JUNE 2020
JUNE 22, 2020 CURRENT AFFAIRS in telugu
22 JUNE CURRENT AFFAIRS IN TELUGU
JUNE 22 CURRENT AFFAIRS IN TELUGU
JUNE 1st week imp current affairs in telugu
JUNE 2nd week imp current affairs in telugu
JUNE 3rd week imp current affairs in telugu
JUNE 4th week imp current affairs in telugu
current affairs roundup
current affairs 2020 in telugu JUNE
monthly current affairs telugu pdf 2020
Current Affairs Weekly Buzz
MCQ Current Affairs in Telugu
current affairs 2020 in telugu pdf
current affairs 2020 in telugu JUNE month
latest current affairs 2020 in telugu
telugu current affairs daily
telugu current affairs today
best current affairs telugu channel
current affairs classes in telugu
competitive exam current affairs telugu
daily newspaper current affairs telugu
telugu current affairs hindu analysis
telugu current affairs app
current affairs in telugu for bank exams
weekly current affairs 2020 in telugu
current affairs 2020 in telugu for rrb
GK & CURRENT AFFAIRS in telugu
JUNE Current Affairs in telugu
JUNE 2020 Current Affairs in telugu
JUNE Month Current Affairs in telugu
Current Affairs bits in telugu
current affairs questions in telugu
current affairs important bits in telugu
Current Affairs Telugu Daily
AP, TS Daily Current Affairs in Telugu
TS CURRENT AFFAIRS IN TELUGU
Current Affairs MCQ's
CURRENT AFFAIRS QUESTIONS IN TELUGU
gk in telugu
general knowledge in telugu
target 2020
కరెంట్ అఫైర్స్ జూన్ 2020
జూన్ 2020 కరెంట్ అఫైర్స్
జూన్ కరెంట్ అఫైర్స్
తెలుగులో కరెంట్ అఫైర్స్
TELANGANA CURRENT AFFAIRS
ANDHRA PRADESH CURRENT AFFAIRS
CURRENT AFFAIRS QUIZ
GK QUIZ
2020 CURRENT AFFAIRS

Hareesh Academy Current Affairs in telugu
Current Affairs Hareesh Academy in Telugu
Daily News Paper Analysis in Telugu
Most Important Current Affairs
Latest Current Affairs
AP CURRENT AFFAIRS
TS CURRENT AFFAIRS
APPSC CURRENT AFFAIRS
TSPSC CURRENT AFFAIRS
JUNE MONTH CURRENT AFFAIRS

group2 current affairs
current affairs group2
group3 current affairs
current affairs group3
SI Current Affairs
Current Affairs SI
dsc current affairs
current affairs dsc
appsc current affais
tspsc current affairs
weekly current affairs
monthly current affairs
GRAMA SACHIVALAYAM CURRENT AFFAIRS

AP NEWS
TS NEWS
CURRENT AFFAIRS 2020
Telugu Current Affairs
Top Current Affairs
CURRENT AFFAIRS IN TELUGU 2020
MOST IMPORTANT CURRENT AFFAIRS
IMP CURRENT AFFAIRS IN TELUGU
current affairs hareesh acdemy 2020
hareesh academy current affairs 2020
SI, PC CURRENT AFFAIRS IN TELUGU
GRAMA SACHIVALAYAM CURRENT AFFAIRS
CURRENT AFFAIRS GRAMA SACHIVALAYAM
GRAMASACHIVALAYAM CURRENT AFFAIRS #CurrentAffairsinTelugu #APPSC #HAREESHACADEMY #TSPSC #JUNE22CURRENTAFFAIRS #22JUNECurrentAffairs #TSCurrentAffairs #APCurrentAffairs #DailyCurrentAffairsTelugu #PRAVEENSIRCURRENTAFFAIRS #TelanganaCurrentAffairs #TeluguCurrentAffairs #HarishAcademy #JUNECurrentAffairs #ONLINECLASSES #APPSCCALENDAR #APJOBSCALENDAR #GramaSachivalayam #Group2CurrentAffairs
Category
नृत्य
Be the first to comment