સીતાજી પુછે રે | પરબના પીરને | ધન ગુરુદેવા રે | તુને જો હમશે | સખ દખ આવે | અખંડ રોજી | kandas bapu |

2 Views
Published
પ્રાચીન સંતવાણી ભજનો || સ્વર : સતગુરુ ભજન પરમહંસ બ્રહ્મલિન શ્રી કાનદાસજી મહારાજ (દ્રારકા)
Category
फिल्मों
Be the first to comment